ŻECHOWICZ MEDEUSZ – PLUS LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi Priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych; Nr Działania: RPWM.09.01.00 Infrastruktura ochrony zdrowia; Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.09.01.01 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Tytuł projektu: Zakup niezbędnego sprzętu i środków ochrony do walki z covid-19 dla Żechowicz Medeusz – Plus Lekarska spółka partnerska.

Dofinansowanie projektu z UE: [47 362.17 PLN]

Rejestracja OLSZTYN:

ul. Osińskiego 9, 10-010 Olsztyn
tel. 89 677 70 70, fax. 89 677 94 95

Rejestracja telefoniczna w godzinach: pn.-czw. 10.00-18.00 oraz pt. 08.00-15.00

Dni i godziny pracy przychodni

Poniedziałek8:00 – 20:00
Wtorek8:00 – 18:00
Środa8:00 – 19:00
Czwartek8:00 – 19:00
Piątek8:00 – 15:00

Rejestracja SZCZYTNO:  

TAR-Medica, ul. Chrobrego 10, 12-100 Szczytno tel. 89 623 14 15, 572 371 157

Dni i godziny pracy przychodni

Czwartek15:00 – 20:00
Maciej Żechowicz13:00 – 20:00
Tadeusz Żechowicz13:00 – 20:00

Rejestracja CHORZELE:

ul. Mostowa 15A, 06-330 Chorzele

Wtorki 8:00-20:00 tel. 29 751 50 48

Poniedziałek-Wtorek 9:00-16:00 tel. 606 946 645

Kontakt mailowy:

rejestracja@medeusz.pl